Rhosllannerchrugog Community Council
Oriau'r swyddfa yw 9:00 y.b tan 2.00 y.p
Dydd Llun i ddydd Gwener

ENGLISH
Hafan  |  Digwyddiadau  |  Cyngor  |  Oriel  |  Rhoi Gwybod am Fater  |  Eich Cynghorwyr lleol  |  Eich Clercod

Eich Clercod Lleol...

Isod mae eich clercod cyngor lleol:


Cwrdd â’r Clerc...

Wendy Owens

Rhif Ffôn / Telephone, Ffacs/fax (01978) 840007

Ffôn symudol 07561 413 426 

e.bost wendyowens1@hotmail.comA’r Clerc Cynorthwyol yw...

Catherine Edge

I currently live in Johnstown with my husband, Patrick, and two children, Charlie and Connie.

I was educated at Ysgol y Grango and Yale Sixth Form College and then went on to complete an English degree at the University of York.

Prior to starting this role, I worked in finance and Human Resources.
Out of work, I enjoy socialising with friends, eating out and travelling abroad. 

Rhif Ffôn / Telephone, Ffacs/fax (01978) 840007

e.mail rhoscomcouncil@outlook.com