Rhosllannerchrugog Community Council
Oriau'r swyddfa yw 9:00 y.b tan 2.00 y.p
Dydd Llun i ddydd Gwener

ENGLISH
Hafan  |  Digwyddiadau  |  Cyngor  |  Oriel  |  Rhoi Gwybod am Fater  |  Eich Cynghorwyr lleol  |  Eich Clercod

Members Expenses...

The Chairperson is given an allowance each year. The attached document relates to 2015/2016 when Councillor M.A Owens was Chairperson.

Click here to view the expenses document